Radio FENIKS

Click here to edit subtitle

PLAN RADA UDRUŽENJA


Unapređivanje položaja osoba sa invaliditetom   podizanje svesti  građana Srbije i upoznavanje sa  problematkom sa kojom se suočavaju osobe sa invaliditetom. Da uz pomoć ljudi dobre volje omogući unapređivanje društva i širenje svesti o osobama sa invaliditetom.U ostvarenju misije udruženje se rukovodi raznim projektima predviđenih planom i programom.

STRATEŠKI PLAN UDRUŽENJA

 

  1. «S invalidnošću bez ograničenja»
  2. «Postavljanje uslova za bolju realizaciju prava osoba s invaliditetom»
  3. «Savjetovalište za osobe s invaliditetom i njihove porodice»
  4. Što pre ukloniti sve arhitektonske barijere
  5. Pomoći najsiromasnijim i najugroženijim osobama sa invaliditetom

O Udruženju osoba sa invaliditetom "FENIKS"

Udruženje »FENIKS« je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti promovisanja i pomoći osobama sa invaliditetom svih kategorija.
Naziv Udruženja je: Udruženje  »FENIKS«.
Naziv Udruženja na engleskom jeziku je: Association »Phoenix«.
Udruženje ima sedište u Resniku opština Rakovica  Beograd.
Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.